Velg en side

Old meets new: Demonstrasjon av 3D-printere under Makerspaceseminaret i Deichmanske bibliotek høsten 2015.

Det pågår en debatt om bibliotekets rolle i en verden som preges av stadig nye medier, digitale informasjonskilder og teknologiske verktøy. Boka og andre trykte medier taper terreng. Internett har revolusjonert tilgangen på både god og mindre god informasjon. Bøker kan du lese som e-bok på nettbrettet. Papiravisene taper opplag, mens nettavisene øker.

Hva har denne utviklingen å si for biblioteket?

Biblioteket gjør kunnskap tilgjengelig og stimulerer til intellektuell utvikling i alle lag av befolkningen. Mange mener biblioteket i sin tradisjonelle form er i ferd med å utspille sin rolle, og at fallende besøkstall er et symptom på dette. I fremtidens samfunn vil det ikke være nok å tilby utlån av litteratur. Ifølge denne tankegangen bør bibliotekene legge til rette for nye måter å tilegne seg kunnskap på. For eksempel ved å bidra til at brukerne lærer seg å mestre ny teknologi og digitale hjelpemidler. Bibliotekene bør i større grad fungere som møteplasser, der folk med felles interesser kan komme sammen, tilegne seg ny kunnskap, skape ting selv, og lære av hverandre.

Internasjonalt kalles denne trenden ”the maker movement”. Et makerspace er en felles møteplass som er tilrettelagt for å drive med skapende aktiviteter, med vekt på digitale hjelpemidler. Et makerspace er et verksted for alle, der man har tilgang på ulike verktøy, og gleden ved å skape står i sentrum. Makerspace-tankegangen føyer seg inn i samfunnstrender som kollaborativ økonomi og delingskultur.

Det nye folkebiblioteket i Kjøllefjord vil få en slik makerspaceavdeling – et ”folkeverksted” for hele befolkningen. Har du lyst å være med å utvikle verkstedet? Ta kontakt med biblioteksjef Tatiana Amossova på biblioteket eller prosjektleder Hege Johansen.