Velg en side

Ett av ønskene fra workshopen i november var “en god, gammeldags lesekrok”. Det er det gjort plass til i 2. etasje.

Med dette går planleggingen av nytt bibliotek inn i en ny og mer konkret fase – nå har vi bilder og tegninger som viser hvordan det nye biblioteket blir seende ut. Interiørarkitekt Terese Simonsen har gjort en kjempejobb, og har fått plass til mye på et forholdsvis lite areal.

I 1. etasje er det gjort plass til egen makerspaceavdeling, ungdomsavdeling (med klatrevegg som ønsket i workshopen!) og avis-/tidsskriftskrok. I 2. etasje er det tegnet inn en rolig lesekrok, sittegrupper, barneavdeling og PC-arbeidsplasser. Ett av de flotteste elementene i biblioteket er de høye bokhyllene i 2. etasje, som snor seg langs veggene. Slik unngår man å fylle lokalet med bokhyller. I tillegg er tanken at kommunestyresalen skal kunne benyttes av bibliotekets brukere når salen er ledig.

Skissene er gjennomgått og drøftet i kommuneadministrasjonen, i barnehagen og i elevrådet. Ett av punktene som har vært diskutert mest, er hvorvidt barneavdelingen bør flyttes ned i 1. etasje. Dette er det delte meninger om, men løsningen blir nok å velge fleksibel møblering, slik at barneavdelingen kan flyttes på ved behov. Det er også gjort noen justeringer i forslagene til bokhyller og utstillingsmøbel i 1. etasje.

Se skissene og rapporten fra arktitekten her: Bibliotek og Makerspace i Lebesby kommune.