Nordkapp bibliotek

Digitaalinen palvelu

Uuet aviisit ja lehet

Mitä: Pressreader:ssä sie löyvät uuet aviisit, lehet, kirjotukset ja magasiinit 100 eri maasta.
Kuinka niihin pääsen? Biblioteekkien daattamasiinien kautta, taikka sinun oman PC:n, mobiilin taikka nettibretin kautta jos sie olet biblioteekin omassa netissä. Sulla oon 72 tiiman pääsyaika senkin jälkheen ko olet käynyt biblioteekissä.
Lenkki: https://www.pressreader.com/

Apin löyvät täältä:

BookBites: E-kirjoin Appi

Mitä: BookBites oon appi missä sie saatat lukkeet e-kirjoi mikkä biblioteekki ostaa sisäle. Täältä sie löyät paljon uussii, jännittääviitä kirjoi kohta kaikkiin genreitten sisälä.

Kunka mie pääsen siihen? Sie saatat lastata alas apin ja lokata sisäle e-postiadressila. Sinula häyttyy olla lainauskortti jos halluut päästä kirjhoin.

Lenkki: Täältä sie saatat lastata alas apin:

E-kirjat ja e-äänikirjat usseela kielelä

Mitä:  Mailmanbiblioteekistä sie löyät e-kirjat ja e-äänikirjat usseela kielelä, esimerkiksi puolan, arabian ja somaalin kielilä.  

Kunka mie pääsen siihen?  Mailmanbiblioteekissa oon osa Norjan ja Ruottin biblioteekiistä, ja sen maksaa staatti ja komuuni. Siksi oon ilmaista pittäät sitä. Laita kontun sinun e-postiadressila, lokkaa sisäle ja kuuntele. Silloin ko sie halluut, niin paljon ko tahot.  

Lenkki: https://verdensbiblioteket.no/

Nasjunaalibiblioteekin E-kirjat

Mitä: Saatethaan lukkeet tuhanssii norjalaissii kirjoi ilmaiseksi netissä. Nasjunaalibiblioteekila oon sopimus norjalaisten forlaakiitten kans, mikä oon unikkii mailmassa. Het oon skannanheet kirjoi jokka kaikki kekkä oon Norjan sisälä saatethaan lukkeet. Se oon noin 250 000 kirjaa, ulosannettu vuoele 2000 saakka.
Kunka mie pääsen siihen? Moni kirja oon ilmainen ja sautettavissa kaikile kekkä oon Norjassa. Uuemat kirjat saatethaan olla skannattu, mutta niitä ei vielä saateta lukkeet.
Lenkki: https://www.nb.no/search?mediatype=b%C3%B8ker&viewability=ALL

Tilgang til «låst» materiale fra Nasjonalbiblioteket på biblioteket

Alle som trenger informasjon til forskning eller dokumentasjonsformål, kan få utvidet tilgang til pliktavlevert, skannet materiale på nb.no. «Dokumentasjon» kan for eksempel være slektsforskning eller annen research. Du må være på biblioteket mens du søker om tilgang. Søk ved å logge deg på tjenesten med Feide-ID eller MinID. Ta kontakt med skranken når du har sendt søknaden, så vi kan godkjenne den. Dette gir deg tilgang i 8 timer. Når tilgangen er åpnet er den knyttet til din pålogging, og du trenger ikke fysisk å være på biblioteket for å bruke materialet. Mer informasjon på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Atekst

Mitä: Aviisit

Kunka mie pääsen siihen? Sie pääset siihen ko olet biblioteekissä. Sie saatat pittäät biblioteekin pc:tä tahi biblioteekin langatonta nettii.

Lenkki: https://app.retriever-info.com/services/archive 

Vanhat aviisit

Mikä: Nasjonalbiblioteketin kautta saatat lukea vanhat aviisit netistä ja net oon skannattu hyvässä kvaliteetissa.
Kunka niihin pääsen? Monet aviisit on saatavilla ilmaseksi kaikile Norjassa. Muutamat aviisit saatat tyhä nähä ja lukea biblioteekin kautta erikoisluvalla. Ota kontaktia jos hunteeraat jotaki!
Lenkki: https://www.nb.no/search?mediatype=aviser

Filmit

Mikä: Filmbib: ssä kaikki joilla oon nasjunaalinen lainakortti voi kattoa filmejä. Valikoima oon varieerattu, ja löyvät paljon uusia dokumentaareja ja lyhytfilmejä. Löytyy appina
Kunka niihin pääsen? Loggaa sisäle omala lainanumerolla ja pinkoodila.
Lenkki: https://filmbib.no/

Apin löyvät täältä:

Terfheysinformasjuuni

Mitä: Helsebiblioteket.no anttaa kaikile maan sisälä pääsyn artikkelhiin, tutkimukshiin ja kvaliteettivarmistetthuin terfheysinformasjuunhiin. Sie saatat kans löyttäät informasjuunii mitä oon kirjoitettu pasientiile ja eesvastuulisile. Sie löyät enemän informasjuunii biblioteekissä sen sijhaan ko olet kotona privaattipersoonana.  

Terfheystyöntekkiijä? Sitte sie saatat rekistreerata ittesti ja saaha pääsyn koko Terfheysbiblioteekile.  

Kunka mie pääsen siihen? Suorhaan Terfheysbiblioteekin nettilaian kautta 

Lenkki: https://helsebiblioteket.no

Idunn: Faaki ja tutkimus

Mitä: Idunnista sie löyät faaki- ja tutkimusblaait ja kans  tutkimuskirjat mikkä avvoimesti sautettavissa (open access). Idunn oon Universiteettibiblioteekin digitaalinen plattformi. Sie saatat hakkeet ja lukkeet yli 32 000 kvaliteettivarmistettui aikablaaiartikkeliita ja kirjakapitteliita usseen faakialan sisälä. Uuet artikkelit, versjuunit, aikablaait ja kirjat lisäthään jatkuuvasti.  

Kunka mie pääsen siihen? Sie pääset siihen ko olet biblioteekissä. Sie saatat pittäät biblioteekin pc:tä tahi biblioteekin langatonta nettii. 

Lenkki: https://www.idunn.no/

Nasjunaali lainauskortti

Mitä: Nasjunaali lainauskortti oon lainauskortti mitä sie saatat pittäät kaikissa norjalaisissa biblioteekissa. Se oon iso maholisuus siitä ette sinun tavalinen lainauskortti oon nasjunaali lainauskortti. Lisäksi oon muutamppii palvelui netissä mihin sie tarvittet nasjunaalii lainauskortti jos halluut päästä pitämhään niitä, esimerkiksi Filmbib, missä kaikki kekkä oon Norjassa saatethaan kattoot filmii ilmaiseksi. Kortti oon ilmainen.  

Kunka mie saan sen? Katto ensistä oonko sinun lainauskortti nasjunaali lainauskortti täälä: https://fl.lanekortet.no/laanekort/innsyn.php 

Sie saatat netin kautta hankkiit nasjunaalin lainauskortin täältä: : https://nb.bib.no/cgi-bin/m2?mode=home

Sen jälkhiin ko sinula oon digitaalinen lainauskortti se sittoo sinun paikalisheen biblioteekkhiin, ja sie pääset lukemhaan heän ilmaissii e-kirjoi.  

Lenkki: Täälä oon enämen informasjuunii nasjunaalista lainauskortista: https://www.lanekortet.no/ 

Translate »