nordkapp bibliotek

OM OSS

Foto: Nordkapp bibliotek

Foto: Nordkapp bibliotek

Foto: Nordkapp bibliotek

Biblioteket

Nordkapp bibliotek er et kombinasjonsbibliotek. Det vil si at det er folkebibliotek for hele Nordkapp kommune i tillegg til at det er skolebibliotek for Honningsvåg grunnskole. Biblioteket ligger samlokalisert med skolen, rett over veien fra Honningsvåg kirke.

Virksomheten vår er hjemlet i Bibliotekloven og skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Vi ønsker alle velkommen til oss og håper at dere vil benytte de ressursene som biblioteket kan tilby dere.

Ansatte

Thomas J. Svaland

Thomas J. Svaland

Stilling: Biblioteksjef

Thomas.Svaland@nordkapp.kommune.no

 

Eva Karlsen

Eva Karlsen

Stilling: Bibliotekar

Eva.Karlsen@nordkapp.kommune.no

 

Translate »